Sojusz Lewicy Demokratycznej

Czesław Kozielski

Czesław Kozielski – Radny Rady Miasta Gniezna

 

wykształcenie : wyższe.

Absolwent:

- Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

-Podyplomowych Studiów Pedagogicznych przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,

- Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (kierunek: Zarządzanie,

Controlling, Marketing w Spółkach Handlowych) Uniwersytetu Szczecińskiego.

praca zawodowa : emeryt PKP, b. wieloletni z-ca dyrektora

Biura ds. Przejazdów Bezbiletowych.

 

działalność samorządowa :

- Radny Rady Miasta Gniezna,

- członek Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna,

- członek Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gniezna,

- członek Rady Osiedla Winiary, b. wieloletni przewodniczący tej Rady.

 

działalność społeczna :

- Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Stowarzyszenia

Diabetyków,

- Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

- Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Powiatowego Polskiego

Stowarzyszenia Diabetyków w Gnieźnie,

- Założyciel Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gnieźnie.

 

działalność polityczna :

- Członek Zarządu Miejskiego SLD,

- Sekretarz Koła SLD Winiary.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z