Sojusz Lewicy Demokratycznej

Stanisław Dolaciński

STANISŁAW DOLACIŃSKI - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna


●  wykształcenie wyższe – Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w 
    Poznaniu   – specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
●  zamieszkały w Gnieźnie

praca zawodowa:

● Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie - Wicedyrektor od 2012 roku  
●  Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego w Gnieźnie – dyrektor biura od 1994 r.


działalność polityczna:
● Przewodniczący Miejskiej Organizacji SLD w Gnieźnie 
● Członek Zarządu Powiatowego SLD w Gnieźnie
● Członek Koła SLD Stare Miasto w  Gnieźnie

● Członek Zarządu Wojewódzkiego SLD w Poznaniu

 działalność samorządowa:
● Radny Miasta Gniezna (IV  kadencja) 
● Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna
● Członek Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
● Członek Komisji Promocji, Kultury i Turystyki
● Członek Komisji Oświaty i Sportu

działalność społeczna:
● Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu - Wiceprezes
● Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Chrobry Gniezno” – Prezes
● Klub Sportowy Stella – Wiceprezes ds. organizacyjnych
● Sąd Okręgowy w Poznaniu – Ławnik Sądu Pracy (1994 – 2006)
● Rada Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta Gniezna – Wiceprzewodniczący        Rady, Członek Powiatowej Rady Pożytku Publicznego
● Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gnieźnie – członek  (2002 – 2006)
odznaczenia
●  Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
●  Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie
●  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Polskiego Związku  Tenisa Stołowego
●  Odznaka Za Zasługi w Rozwoju LZS Województwa  Wielkopolskiego                                     Wyróżniony w Plebiscycie Tytułem "Człowiek Roku 2011" i "Człowiek Roku 2012" w kat.      działalność społeczna przez portal internetowy "Informacjelokalne.pl                               

 uprawnienia , szkolenia i seminaria

●:Organizator sportu i rekreacji

● Organizator turystyki

● Kierownik w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży

● Specjalista ds. zarządzania projektami w Unii Europejskiej

● Specjalista ds. zarządzania informacją w organizacjach pozarządowych

● Szkolenie wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych

● Szkolenie dla kadry doradców zawodowych

● Spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Rządowy Program Funduszu Inicjatyw

   Obywatelskich”

● Regionalne Szkolenie dotyczące ekonomi społecznej i organizacji pozarządowych

● Regionalne Szkolenie „Promocja sportu osób niepełnosprawnych”

● Szkolenie „Pozyskiwanie środków w ramach mechanizmu Europejski Fundusz Społeczny

   oraz grantów rządowych

● Regionalne seminarium edubalu i korektywy

● Regionalne seminarium „wychowanie fizyczne w procesie kształcenia zintegrowanego”

● Regionalne seminarium „Ochrona przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa

   społeczności lokalnych”

● Szkolenie – warsztaty dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego

   i o wolontariacie oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,

● Regionalne seminarium „Organizacje pozarządowe a działalność pożytku publicznego

   i  wolontariat”

● Regionalne seminarium „10 lat Uczniowskich klubów sportowych”

● Szkolenie „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na półkoloniach i biwakach”

● Szkolenia „UKS-y programy rządowe i samorządowe promujące sport  rekreację”

● Szkolenie „Dostęp do informacji publicznej jako narzędzie monitoringu społecznego

  oraz KPA w organizacjach pozarządowych”

 
inne zainteresowania

● prowadzenie obozów i kolonii

● gra w tenisa stołowego

● dobry film , muzyka oraz taniec

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z