Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Rozmowa o finansach gminy Niechanowo

dodano ponad 2 tygodnie temu, 2017-12-28 w kategorii: Ludzie

Wiele ciekawych obywatelskich przedsięwzięć realizowanych będzie przez 22 sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, którego wydatki planuje się na kwotę 378.634,00. Największa planowana inwestycja w 2018 roku to realizacja projektu „Budowa drogi rowerowej na terenie miejscowości Niechanowo, Gurówko i Cielimowo zintegrowany  niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim” – 6.000,00 z tego dofinansowanie ze środków europejskich 2.875.144,52. Tradycyjnie duże środki przeznaczone są na oświatę i wychowanie – blisko 8,5 mln złotych oraz ponad 7,6 mln złotych na rodzinę, w tym świadczenia wychowania blisko 5 mln złotych. W dyskusji członkowie SLD podkreślali potrzebę w następnych latach budowy oddziału przedszkolnego i świetlicy wiejskiej w Cielimowie, połączenie drogi rowerowej Niechanowo – Gurówko, czy uruchomienie żłobka gminnego na bazie budynku starego przedszkola. Pilnej przebudowy wymagają odcinki dróg gminnych w szczególności Niechanowo – Kędzierzyn i Gurówko w kierunku lasu miejskiego. W dyskusji uczestniczył Jacek Kowalski – radny powiatu gnieźnieńskiego, który podziękował Wójtowi za dbałość o nakłady na ochronę przeciwpożarową, oświatę i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Koło SLD pozytywnie oceniło zamierzenia władz samorządowych zwarte w projekcie budżetu gminy na rok 2018. Radni zajmą się budżetem 28 grudnia br.

 

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.