Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Gnieźnieński SLD o budżecie Gniezna na 2018 rok

dodano 2017-12-01 12:30 w kategorii: Ludzie

Przedstawiciele SLD w Gnieźnie pozytywnie wypowiadają się o projekcie budżetu Gniezna na 2018 rok. Mają jednak swoje uwagi i liczą na wprowadzenie ich do realizacji.

Postulaty SLD: 

- podniesienie o 40 tys. zł kwoty przewidywanej na funkcjonowanie rad osiedlowych 
- umieszczenie w budżecie kwoty 50 tys. zł na organizację półkolonii w Gnieźnie dla 200 dzieci 
- umieszczenie kwoty 50 tys. zł dla OSP zabezpieczających miasto w czasie pożarów, nawałnic i nagłych zdarzeń, 
- rozwiązanie problemu komunikacyjnego w związku z planowanym otwarciem nowej galerii handlowej u zbiegu ulic: Witkowskiej, Wrzesińskiej i Składowej, 
- rozpoczęcie inwestycji budowy cmentarza komunalnego, 
- rekultywacja gruntów po ogródkach działkowych za stadionem żużlowym, 
- rewitalizacja Parku Trzech Kultur, 
- rozwiązanie problemu parkingu przy Żłobku Miejskim na ul. Kościuszki, 
- budowa nowych placów zabaw na ul. Budowlanych 9-11, 20-46, 
- uporządkowanie ruchu komunikacyjnego na terenie koszar przy ulicy Wrzesińskiej, 
- remont i modernizacja hali sportowej w koszarach przy ulicy Cymsa, 
- budowa bieżni ze sztuczną nawierzchnią do lekkiej atletyki na stadionie Mieszka przy Strumykowej, 
- włączenie się władz w uporządkowanie sytuacji prawnej po byłym Hotelu Mieszko przy Strumykowej, 
- dokończenie remontu i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 10, 
- budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Winiary w obrębie istniejącego przejścia dla pieszych (pomoc dla powiatu), 
- przedłużenie ulicy Paczkowskiego w kierunku kościoła (usprawnienie ruchu w kontekście nowej hali), 
- budowa nowej szkoły w południowej części miasta (nowy plan inwestycyjny), 
- zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Jelonek, 
- budowa wspólnie z innymi instytucjami zbiornika retencyjnego dla potrzeb miasta. 

W odpowiedzi prezydent Budasz poinformował przedstawicieli SLD, że "większość propozycji została już wpisana do projektu budżetu na 2018 rok i jeśli tylko Rada Miasta go przyjmie w zaproponowanym brzmieniu, będzie realizowana". 

Źródło: http://gniezno.naszemiasto.pl



Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.