Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Tadeusz Tomaszewski Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu

dodano 2017-07-10 11:33 w kategorii: Ludzie

Zarząd Oddziału Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP im. Gen. Stanisława Taczaka na swym posiedzeniu w dniu 9 lipca 2017 w Poznaniu wybrał na wniosek Prezesa Stefana Mikołajczaka jednomyślnie druha Tadeusza Tomaszewskiego na funkcję Sekretarza Zarządu. Druh Tadeusz Tomaszewski jest wieloletnim działaczem Związku OSP RP z gminy Niechanowo. W obecnej kadencji Związku jest przedstawicielem  Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie w składzie Zarządu OW ZOSP RP w Poznaniu. W skład Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego wchodzą 32 oddziały powiatowe, 213 oddziałów gminnych i 1809 ochotniczych straży pożarnych. Druh Tomaszewski ma 22 – letnie doświadczenie w pracy Poselskiego Zespołu Strażaków. Jest również delegatem na Krajowy Zjazd ZOSP RP, który odbędzie się 9 września 2017 r. i w kończącej się kadencji władz krajowych pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.